Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Mladé Buky

Návštěv :
Celkem : 4686
Týden : 6
Dnes : 1


Podmínky registrace!

-předložení občanského průkazu a zaplacení registračního poplatku

 

Povinost čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny.

 

Čtenářský průkaz - je nepřenosný,jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit,stejně jako změnu bydliště.

Registrační poplatek- je na 12 měsíců

 

Jednorázová výpůjčka - osoba která se nechce stát trvale čtenářem knihovny a má zájem o výpůjčku, má možnost si vypůjčit požadovaný dokument za jednorázový poplatek 10 Kč.

 

Výpůjční doba -pro výpůjčky všech dokumentů mimo knihovnu je výpůjční doba 1 měsíc.

 

Vrácení vypůjčeného díla - jestliže čtenář nevrátí dokumenty ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení i bez předchozího písemného upozornění.

 

Sankční poplatky:

-po uplynutí 32 dnů od poslední návštěvy ...5 Kč.

-1 upomínka ...15 Kč.

-2 upomínka ...35 Kč.

-za doporučený dopis ...100 Kč.

 

Ztráty a náhrady - čtenář je povinen bezodkladně ohlásit knihovně ztrátu nebo poškození díla. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.

 

Meziknihovní výpůjční služba ( MVS)

- knihovna zprostředkuje výpůjčku prostřednictvím MVS z jiné knihovny.Vrácení a poplatky takto vypůjčených dokumentů se řídí požadavky půjčující knihovny.

 

Ceník služeb schválený obecním zastupitelstvem  je platný od 1.1.2013.

 děti do 15ti let ...40 Kč.

senioři a držitelé ZTP ...40 Kč.

osoby od 16ti let ...80 Kč.

senioři nad 70 let ...zdarma

Vystavení dočasného průkazu na 1 měsíc ...10 Kč.

 

Veřejný internet!

Používat veřejný internet v knihovně může každý i když nemá zaplacen registrační poplatek a není čtenářem obecní knihovny. 

  Použití internetu-1 osoba maximálně ...1 hod. denně.